Tunnel

 
   
Tunneln under vägen raserades delvis när landsvägen breddades. Ambitioner finns dock att, efter samråd med Vägverket, återställa tunneln till sitt ursprungliga skick.  

 

Tillbaka