Sprängkistor

 
   
Totalt finns 12 förberedda spränkistor för att spränga vägen på en sträcka av ca 150 meter  

 

Tillbaka